Algemene voorwaarden Studio Viva Dans


Inschrijfformulier:

  • Aanmelden kan via ons inschrijfformulier, deze is verkrijgbaar bij onze docenten of te downloaden op onze website
  • Na inlevering van het inschrijfformulier en het voldoen van de contributie, bent u lid van Studio Viva Dans en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van Viva dans. Deze zijn terug te vinden op onze website.
  • Het inschrijfformulier dient naar volledige eerlijkheid ingevuld te worden. En dient bij de eerstvolgende les (na de proefles) ingeleverd te worden bij de docent.
  • Mochten uw (contact)gegevens veranderen nadat u het inschrijfformulier heeft ingeleverd, dan willen wij u vragen dit per mail aan ons door te geven. Dit om misverstanden te voorkomen.
  • Uw telefoonnummer wordt zo nodig gebruikt om contact met u op te nemen i.v.m. vragen over uw lidmaatschap of in spoedgevallen omtrent de leerling, die zich in de les kunnen voordoen.
  • Uw inschrijving is éénmalig, dit betekent dat u voor de opvolgende seizoenen blijvend lid bent. Uw lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door uw persoonlijke opzegging.
  • Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit mondeling door te geven aan de desbetreffende docent en vervolgens per mail aan Carolien van Os te bevestigen. U dient van ons een bevestiging van deze opzegging te ontvangen, pas dan is uw opzegging goed door ons ontvangen en verwerkt. Voor zowel de mondelinge als schriftelijke opzegging word een opzegtermijn gehanteerd van één maand (opzeggen voor de eerste van de maand). Houd er rekening mee dat dat de reeds betaalde contributie van een bepaald termijn niet wordt teruggestort.
  • Word er niet op tijd, of niet juist opgezegd, dan zal het contributiebedrag van de volgende termijn in rekening worden gebracht.

Contributie

  • Het contributiebedrag per les jaar is opgedeeld in twee termijnen, zie het contributie overzicht op onze website. De eerste termijn gaat in na de zomervakantie en loopt t/m januari van het volgende jaar. De tweede termijn gaat in vanaf februari tot de zomervakantie van dat seizoen. Beide contributiebedragen dienen binnen één week, na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Bij inschrijving later in het seizoen, zal de contributie worden verrekent en dient de contributie eveneens te worden voldaan binnen één week na het ontvangen van de factuur.
  • Leerlingen die vóór 1 september (dus voor aanvang van het nieuwe seizoen) 18 worden, betalen het tarief van de volwassenen. Leerlingen die na 1 september 18 worden, betalen dat seizoen nog het tarief van een kind.
  • U ontvangt de factuur via e-mail. Het is daarom noodzakelijk dat u uw e-mail adres op het inschrijfformulier juist invult.
  • Wanneer wij niet tijdig (na het verzenden van een herinnering) het openstaande contributie bedrag hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de desbetreffende leerling de toegang tot de dansles te weigeren (let op: het verschuldigde contributiebedrag blijft dan nog wel van open staan en dient alsnog voldaan te worden).
  • De studio heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden- dagen en regelementen te wijzigen gedurende het seizoen.
  • De studio is over het algemeen gesloten tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen. Deze worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt op onze website. Let op: deze vakanties en vrije dage kunnen afwijken van de reguliere schoolvakanties.

Aansprakelijkheid:

  • Voor de door u gemaakte schade in de studio, kunt u aansprakelijk worden gesteld
  • De studio stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.
  • Het betreden van de dansstudio en het deelnemen aan de lessen en-of andere activiteiten georganiseerd door de dansstudio, geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling/ bezoeker.
  • De organisatie, docenten en overige vrijwilligers/ medewerkers van Studio Viva Dans kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere (buiten)activiteiten van de studio of als gevolgd van het verblijf in en om de studio.
  • Bij deelname aan de door ons georganiseerde voorstellingen/ activiteiten, geeft u automatisch toestemming om gefilmd/ gefotografeerd te worden. Dit film/beeldmateriaal kan door de studio gebruikt worden voor verkoop en/of promotie doeleinde.

Kleding

  • Studio Viva Dans heeft (m.u.v. de dansconditie en peuterswing uren) verplichte groepskleding. Voor de optredens is deze groepskleding een vereiste. Gedurende de lessen is comfortabel zittende sport/danskleding ook toegestaan (m.u.v. onze klassieke afdeling, zij dienen de lessen te volgen in de desbetreffende groepskleding). Wel is het verplicht om in de studio gepast schoeisel te dragen. Dus geen buitenschoenen of schoenen met witte zolen. Informatie over deze groepskleding tijdens de lessen en/of optredens kunt u opvragen bij ons in de studio of nalezen op onze website.

Optredens

  • Voor de door ons georganiseerde optredens/ activiteiten, dienen de leerlingen in het bezit te zijn van de juiste groepskleding. De kledingvoorschriften zijn terug te vinden op onze website.
  • Indien er naar een optreden toe gewerkt wordt en je niet aanwezig kan zijn bij het optreden, vragen wij dit te melden (minimaal twee maanden van tevoren) bij de desbetreffende docent zodat hij/ zij rekening kan houden met jouw afwezigheid.
  • Rondom voorstellingen wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities. Voor degene die meedoen aan een voorstelling, is deelname aan de generale repetities verplicht, behoudens ziekte of andere dringende redenen. Hierover kunt u contact opnemen met de leidinggevende van Viva Dans.
  • Het is tijdens onze voorstellingen niet toegestaan om foto en/of beeldmateriaal te maken.

Overige

  • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, behoudt de studio het recht om de les af te lassen.
  • Zorg dat u onze facebookpagina en nieuwsbrief goed in de gaten houdt , zo loopt u geen belangrijk nieuws mis omtrent onze studio.
  • Wanneer Studio Viva Dans door overmacht geen danslessen meer kan of mag geven, behoud Studio Viva Dans het recht om de lessen te annuleren. Leden hebben in dit geval geen recht op restitutie of verrekening van het lesgeld. Studio Viva Dans zal wel in zo’n situatie kijken of er mogelijkheden zijn om hun leden op een passende wijze tegemoet te komen. De eindverantwoordelijke van Studio Viva Dans is echter de enige persoon die kan bepalen hoe dit alternatief praktisch gezien aangeboden en ingevuld zal worden.