Kerstlessen

In deze week sluiten de leerlingen samen met hun docenten het jaar gezellig af. Hoe zij dit doen, spreken zij met elkaar af, per groep in de les.