Huisregels Studio Viva Dans

Voor een prettig verloop van de lessen heeft Studio Viva Dans een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen leerlingen en bezoekers deze regels door te nemen en zich hier aan te houden.



Algemeen (in en om de dansstudio)

  • De studio is 15 min. voor aanvang van de les geopend
  • De fietsen mogen niet in de poort geplaatst worden. Maar dienen geparkeerd te worden bij ‘Bij Everts’ of de bibliotheek
  • De studio is een rookvrije ruimte
  • Huisdieren zijn in de studio niet toegestaan
  • Het is niet toegestaan schade aan te brengen aan de eigendommen van de studio, medewerkers en leerlingen
  • Het is niet toegestaan dat u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de studio
  • Laat (jonge) leerlingen weten, dat als hun ouder/ begeleider nog niet is gearriveerd, ze in de dansstudio op hen kunnen wachten.
  • De studio heeft het recht, zonder opgaaf van reden, personen de toegang tot de dansstudio en of voorstellingen/ activiteiten te weigeren.
  • Verwijdering uit de studio geeft geen recht op restitutie van het lesgeld
  • De studio heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden-dagen en reglementen te wijzigen
  • De studio is over het algemeen gesloten tijdens schoolvakanties en feestdagen. Deze staan vermeld in de agenda op onze website.
  • Houd de nooduitgang en brandblusser vrij

Aansprakelijkheid:

  • Voor de door u gemaakte schade in de studio, kunt u aansprakelijk worden gesteld
  • De studio stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.
  • Het betreden van de dansstudio en het deelnemen aan de lessen en-of andere activiteiten georganiseerd door de dansstudio, geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling/ bezoeker.
  • De organisatie, docenten en overige vrijwilligers/ medewerkers van Studio Viva Dans kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere (buiten)activiteiten van de studio of als gevolgd van het verblijf in en om de studio.
  • Bij deelname aan de door ons georganiseerde voorstellingen/ activiteiten, geeft u automatisch toestemming om gefilmd/ gefotografeerd te worden. Dit film/beeldmateriaal kan door de studio gebruikt worden voor verkoop en/of promotie doeleinde.

Aanmelden/afmelden/ ziekmelden

  • Aanmelden kan via ons inschrijfformulier. Deze is verkrijgbaar bij onze docenten of te downloaden op onze website
  • Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit mondeling door te geven aan de desbetreffende docent en vervolgens per mail aan Carolien van Os te bevestigen. U dient van ons een bevestiging van deze opzegging te ontvangen, pas dan is uw opzegging goed door ons ontvangen en verwerkt. Voor zowel de mondelinge als schriftelijke opzegging word een opzegtermijn gehanteerd van één maand (opzeggen voor de eerste van de maand). Houd er rekening mee dat dat de reeds betaalde contributie van een bepaald termijn niet wordt teruggestort.
  • Wij stellen het op prijs, dat als een leerling niet in de mogelijkheid is om naar de les te komen, dit telefonisch aan ons doorgegeven wordt.
  • Indien er naar een optreden gewerkt wordt en een leerling kan niet aanwezig zijn, vragen wij dit tijdig (minimaal 2 maanden van tevoren) aan de desbetreffende docent te melden.

Lessen

  • De studio bepaalt het aantal leden per les
  • Graag op tijd aanwezig zijn in de les
   Tijdens de proefles mogen de ouders/ verzorgers de laatste 10 minuten van deze les kijken
  • Het geluid van mobiele telefoons moet uitgeschakeld zijn gedurende de lessen
   Zorg a.u.b. voor dat (jonge) leerlingen vóór aanvang van de les naar het toilet zijn geweest.
  • Meld een blessure altijd bij de desbetreffende docent
  • Rondom voorstellingen is het de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn.
  • Elke dansstijl heeft een eigen kledingvoorschrift tijdens de lessen en optredens. Deze voorschriften zijn terug te vinden op onze website.
  • Voor de veiligheid van de docent en de leerlingen is het dragen van sieraden in de lessen niet toegestaan.
  • Voor de veiligheid van de leerlingen mag men geen kauwgom nuttigen tijdens de lessen
  • Alleen afsluitbare drinkbekers mogen in de trainingsruimte gebruikt worden. Het nuttigen van voedsel is in de trainingsruimte niet toegestaan.
  • Leerlingen mogen de spiegels niet aanraken en er mag niet gehangen aan, of gezeten worden op onze barre
  • Leerlingen die de lessen verstoren door ongepast gedrag, worden gewaarschuwd. Indien nodig worden de ouders op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend ongepast gedrag, kan dit verwijdering van de dansstudio tot gevolg hebben.
  • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is wordt de les afgezegd, wij maken dit kenbaar via facebook en proberen al onze leden hiervan telefonisch op de hoogte te stellen.

Indien een leerling of bezoeker zich niet aan deze regels houdt, kan dat tot schorsing of verwijdering van de studio tot gevolgde hebben. Dit besluit wordt altijd door de docent in overleg met de leidinggevende genomen